ĐỔI CARD THÀNH TIỀN

Chú ý:

Sai mệnh giá thẻ -50% mệnh giá nhỏ hơn

► Ưu việt ở AZCard là Tốc độ gạch thẻ Full mệnh giá đều chỉ vọn vẹn 3-5 giây, không ngâm thẻ

► Api đổi thẻ, mượt, tốc độ, chuyên nghiệp, ko trung gian thẻ, ko nuốt thẻ, Phù hợp cho Các Game, Shop Game, Web dịch vụ: Tại đây

Tổng Đài CSKH 19003380 Hoặc QK Chat trực tiếp tại Góc trái màn hình

CHIẾT KHẤU ĐỔI THẺ AZ | CARD
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
RẺ VÔ ĐỊCH 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 12 %
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
RẺ VÔ ĐỊCH 11 % 13.5 % 14.5 % 13.5 % 13.5 % 14 % 14.5 % 14.2 % 14.2 %
Nhóm 10,000đ 20,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 500,000đ 1,000,000đ
RẺ VÔ ĐỊCH 9.3 % 9.3 % 9.3 % 9.3 % 9.3 % 9.3 % 9.3 %
Nhóm 20,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 500,000đ
RẺ VÔ ĐỊCH 11 % 11 % 11 % 11 % 11 %
Nhóm 10,000đ 20,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 500,000đ 1,000,000đ
RẺ VÔ ĐỊCH 15.8 % 15.8 % 15.8 % 15.8 % 15.8 % 15.8 % 15.8 %
Nhóm 10,000đ 20,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ 2,000,000đ 5,000,000đ
RẺ VÔ ĐỊCH 11 % 11 % 11 % 11 % 11 % 11 % 11 % 11 % 13.5 % 13.5 %
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
RẺ VÔ ĐỊCH 17 % 17 % 17 % 16 % 15 % 14 % 13.5 % 13.5 %
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
RẺ VÔ ĐỊCH 17 % 16.5 % 17 % 16.5 % 16.5 % 17 % 17 % 17 % 17 %