Nạp tiền điện thoại
Nạp Viettel trả trước ( 3s ) Chiết khấu Số tiền
20,000 đ 2% 20,000 19,600đ
50,000 đ 2% 50,000 49,000đ
100,000 đ 2% 100,000 98,000đ
200,000 đ 2% 200,000 196,000đ
300,000 đ 2% 300,000 294,000đ
500,000 đ 2% 500,000 490,000đ