Nạp tiền điện thoại chiết khấu rẻ
Nạp Viettel trả trước ( 3s ) Chiết khấu Số tiền
20,000 đ 6% 20,000 18,800đ
50,000 đ 6% 50,000 47,000đ
100,000 đ 6% 100,000 94,000đ
200,000 đ 6% 200,000 188,000đ
300,000 đ 6% 300,000 282,000đ
500,000 đ 6% 500,000 470,000đ