ĐỔI THẺ CÀO THÀNH TIỀN

 

Chú ý:

► Sai mệnh giá thẻ -50% Giá trị thẻ 

► Bấm F5 để cập nhật trạng thái thẻ hoặc Bấm đây

► Hệ thống AZC xử lý thẻ 15-30s, không ngâm thẻ, Kết nối Api: Tại đây

► Tổng đài CSKH 19003380, Hoặc Quý khách hàng Chat Live ở góc trái màn hình

Bảng phí đổi thẻ cào
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Siêu Vip/Api 11% 11% 11% 8% 8% 9% 9% 13% 13%
Thành viên 15.5% 15.5% 15.5% 14% 14% 15% 16% 17% 18%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Siêu Vip/Api 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 18%
Thành viên 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Siêu Vip/Api 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18%
Thành viên 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Siêu Vip/Api 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14%
Thành viên 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Siêu Vip/Api 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28%
Thành viên 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Siêu Vip/Api 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14%
Thành viên 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17%
2021 - 2022 © AZCARD.VN - NHÀ PHÂN PHỐI THẺ GAME HÀNG ĐẦU TẠI VIỆT NAM
DMCA.com Protection Status ipv6 test