ĐỔI THẺ CÀO

Sai mệnh giá thẻ -50% Giá trị thẻ 

► Hệ thống AZC xử lý thẻ 15-30s, duyệt chuẩn 100%, Kết nối Api: Tại đây

► Gửi Quỹ tiết kiệm AZC, lãi suất 0.6% / tháng: Gửi ngay 

Tổng Đài CSKH 19003380 Hoặc QK Chat trực tiếp tại Góc trái màn hình

Bảng phí đổi thẻ cào
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Thành viên AZC 12% 12% 12% 8% 8.5% 9.5% 9.5% 13% 15%
Đại lý 8% 8% 8% 6% 6% 8% 8% 10% 10%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Thành viên AZC 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15%
Đại lý 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Thành viên AZC 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19%
Đại lý 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Thành viên AZC 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18%
Đại lý 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Thành viên AZC 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%
Đại lý 29% 29% 29% 29% 29% 29% 29% 29% 29%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Thành viên AZC 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18%
Đại lý 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18%
Nhóm 20,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 500,000đ
Thành viên AZC 20% 20% 20% 20% 20%
Đại lý 20% 20% 20% 20% 20%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ 2,000,000đ 5,000,000đ
Thành viên AZC 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%
Đại lý 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%
2021 - 2023 © AZCARD.VN - NHÀ PHÂN PHỐI THẺ GAME HÀNG ĐẦU TẠI VIỆT NAM
DMCA.com Protection Status ipv6 test