Bảng giá nạp lượng Game Teamobi

Ngày đăng: 23-01-2022

Bảng giá chưa bao gồm khuyến mãi, nếu khuyến mãi x2 hãy cọng thêm +2500, x3 thì +2500 +2500

Ngọc rồng Online

50,000đ 70 Ngọc +21
100,000đ 150 Ngọc +45
200,000đ 350 Ngọc +105
500,000đ 1100 Ngọc +330
1,000,000đ 2500 Ngọc +750

 

Avatar

50,000đ 50+20 Lượng +21
100,000đ 100+50 Lượng +45
200,000đ 200+150 Lượng +105
500,000đ 500+600 Lượng +330
1,000,000đ 1000+1500 Lượng +750


Avatar 3 

50,000đ 50+20 Lượng +21
100,000đ 100+50 Lượng +45
200,000đ 200+150 Lượng +105
500,000đ 500+600 Lượng +330
1,000,000đ 1000+1500 Lượng +750

 

Avatar Musik

50,000đ 50+20 Gem vs Gem khóa +21
100,000đ 100+50 Gem vs Gem khóa +45
200,000đ 200+150 Gem vs Gem khóa +105
500,000đ 500+600 Gem vs Gem khóa +330
1,000,000đ 1000+1500 Gem vs Gem khóa +750

 

Anh hùng online

50,000đ 70 Lượng +21
100,000đ 150 Lượng +45
200,000đ 350 Lượng +105
500,000đ 1100 Lượng +330
1,000,000đ 2500 Lượng +750

 

Hải tặc tí hon

50,000đ 50+20 Ruby +21
100,000đ 100+50 Ruby +45
200,000đ 200+150 Ruby +105
500,000đ 500+600 Ruby +330
1,000,000đ 1000+1500 Ruby +750

 

Ninja School

50,000đ 70 Lượng +21
100,000đ 150 Lượng +45
200,000đ 350 Lượng +105
500,000đ 1100 Lượng +330
1,000,000đ 2500 Lượng +750

 

Hiệp sĩ online

50,000đ 70 Ngọc +21
100,000đ 150 Ngọc +45
200,000đ 350 Ngọc +105
500,000đ 1100 Ngọc +330
1,000,000đ 2500 Ngọc +750

 

Sơn thủy phân tranh

50,000đ 70 Ngọc +21
100,000đ 150 Ngọc +45
200,000đ 350 Ngọc +105
500,000đ 1100 Ngọc +330
1,000,000đ 2500 Ngọc +750

 

Ngũ long tranh bá

50,000đ 70 Lượng +21
100,000đ 150 Lượng +45
200,000đ 350 Lượng +105
500,000đ 1100 Lượng +330
1,000,000đ 2500 Lượng +750

 

KPAH

50,000đ 70 Lượng +21
100,000đ 150 Lượng +45
200,000đ 350 Lượng +105
500,000đ 1100 Lượng +330
1,000,000đ 2500 Lượng +750

 

Mobi Army 2

50,000đ 70 Lượng +21
100,000đ 150 Lượng +45
200,000đ 350 Lượng +105
500,000đ 1100 Lượng +330
1,000,000đ 2500 Lượng +750

 

Mobi Army 3

50,000đ 70 Ngọc +21
100,000đ 150 Ngọc +45
200,000đ 350 Ngọc +105
500,000đ 1100 Ngọc +330
1,000,000đ 2500 Ngọc +750

 

Mobi Army 5

50,000đ 70 Gems +21
100,000đ 150 Gems +45
200,000đ 350 Gems +105
500,000đ 1100 Gems +330
1,000,000đ 2500 Gems +750